Català :: Castellano Tecnofisio | RSS
Home > FAQ

FAQ
 • Què es Tecnofisio?

Tecnofisio és una empresa innovadora de serveis sanitaris i sociosanitaris que té com a missió  atendre les persones que necessiten rehabilitació funcional i prevenció del deteriorament físic i cognitiu amb un model d'atenció personalitzat, interdisciplinari, orientat a la millora de la qualitat de vida, tant de l'usuari com de la seva família.  

Orientem la nostra activitat cap a l'excel·lència de l'atenció, mitjançant una plataforma integral de serveis preventius i rehabilitadors, per tal de garantir la millora de l'automia de les persones ateses, proporcionar educació sanitària als familiars i cuidadors de les persones dependents, millorar els coneixements  i les capacitats dels professionals, i promoure la recerca de noves línies terapèutiques.

Disposem també d'una línia d'activitat dirigida a la realització d'accions formatives, adaptant-les a les necessitats dels seus clients, per promoure el desenvolupament de plans formatius, subvencionats o privats.

 • Quins serveis ofereix Tecnofisio?

Tecnifiso distribueix els seus serveis en diverses àrees:

 • Serveis assistencials a entitats (SAE): centres residencials, sociosanitaris, centres de dia, hospitals, etc.
 • Serveis assistencials a domicili (SAD): infermeria, fisioteràpia, terapia ocupacional, logopèdia, psicolologia clínica, neuropsicologia, etc.
 • Unitat d'estimulació neurològica (UEN): rehabilitació física, cognitiva i psicosocial adreçada a persones adultes i infants amb dany cerebral sobrevingut i altres afectacions neurològiques.
 • Formació ocupacional i contínua: disposem d'una sòlida oferta formativa adreçada a entitats públiques i privades amb l'objectiu de perfeccionar competències, adquirir nous coneixement o desenvolupar actituds concretes.

 • Quins professionals puc trobar a Tecnofisio?

El servei assistencial a entitas us ofereix la gestió d'equips multidisciplinaris i especialitzats en cada àrea:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Teràpia ocupacional
 • Animació sociocultural
 • Educació social
 • Treball social
 • Psicologia clínica
 • Neuropsicologia

 • Quins són els avantatges de contractar el SAE?

Contractar els serveis assistencials de Tecnofisio és un valor afegit al vostre centre perquè, a més dels nostres equips especialitzats, us oferim:

 • Una tarifa plana mensual (que suposa l'estalvi  del 111 i de les assegurances socials).
 • Cobertura de baixes laborals i vacances dels professionals.
 • Supervisió del servei del Coordinador assistencial.
 • Preselecció dels professionals.
 • Equips multidisciplinaris estables.
 • Implantació de protocols i registres.
 • Formació a mida.

En cumplimiento con Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, te recordamos que al navegar por este sitio estás aceptando el uso de cookies propias y ajenas. Acepto + info