És una línia d’activitat dedicada a la realització d’accions formatives dirigides a empreses que requereixin d’un un pla de formació global, adaptant-les a les necessitats dels clients.

 

Tecnofisio ofereix solucions formatives orientades a la gestió de les persones, per tal d’ajudar a millorar el rendiment dels col·lectius, mitjançant propostes artesanals de formació.

Interior Formacio Consutoria

Accions formatives

Consultoria

 • Selecció de personal i assessorament a centres
 • Identificació i gestió del talent
 • Desenvolupament de polítiques i procediments de RRHH
 • Estudis de clima laboral
 • Descripcions de llocs de treball
 • Avaluació del acompliment
 • Cultura organitzativa
 • Coaching

Serveis Formatius

 • Detecció de necessitats formatives
 • Elaboració d’itineraris formatius
 • Implantació i seguiment de plans formatius
 • Desenvolupament d’accions formatives