Domicilis

Tecnofisio disposa d’un servei assistencial domiciliari (SAD) que ofereix una atenció personalitzada amb l’objectiu de millorar la independència funcional d’aquestes persones i vetllar per la qualitat de vida de les seves famílies.

Contacta amb nosaltres per a més informació

 

Aquest servei està dirigit tant a persones individuals, com a administracions sanitàries o associacions de malalts per tal de garantir una bona organització  assistencial.

Actualment, una part important de la població dependent viu al seu domicili. Aquesta circumstància ha generat en la nostra societat una demanda tant de suport com d’atenció.

Tecnofisio disposa d’un servei assistencial domiciliari (SAD) que ofereix una atenció personalitzada amb l’objectiu de millorar la independència funcional d’aquestes persones i vetllar per la qualitat de vida de les seves famílies.FisioterapiaTeràpia OcupacionalPsicologia – NeuropsicologiaLogopèdia