Tecnofisio disposa d’una sòlida oferta formativa adreçada a entitats públiques i privades. Si necessiteu contractar un servei de formació per perfeccionar competències, adquirir nous coneixement o desenvolupar actituds concretes, podeu consultar el nostre catàleg de cursos (organitzat per àrees) al menú de l’esquerra.

Classe

Catàleg de cursos

Àrea de Recursos Humans

 • Disseny i implantació de l’avaluació del rendiment
 • Formació de formadors
 • Gestió de competències
 • Tècniques de selecció de personal

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Manipulació manual de càrregues
 • Primers auxilis

Àrea de Direcció i Gestió

 • Anàlisi, solució de problemes i presa de decisions
 • Direcció i motivació d’equips de treball
 • Direcció per objectius
 • Gestió del canvi
 • Habilitats directives per a comandaments intermedis
 • La comunicació interna als organitzadors
 • Negociació i resolució de conflictes
 • Organització del treball personal i gestió del temps
 • Tècniques de comunicació i presentació en públic
 • Tècniques de delegació

Àrea d’Habilitats Professionals

 • Assertivitat
 • Gestió de l’estrès
 • Gestió de projectes
 • Intel·ligència emocional
 • Millora de processos
 • Tècniques de distància emocional
 • Tècniques per a dirigir reunions
 • Treball en equip