Tecnofisio és una empresa de serveis sanitaris amb una àmplia experiència en el camp assistencial que ofereix els seus serveis a residències assistides, centres de dia i centres sociosanitaris de tota Catalunya.FisioteràpiaTeràpia ocupacionalInfermeriaPsicologíaEducació socialTreball social  • Selecció dels professionals
  • Contractació laboral dels professionals per part de Tecnofisio S.L
  • Baixes laborals cobertes
  • Vacances d’estiu cobertes
  • Formació continua del personal contractat
  • Un coordinador farà el seguiment dels  serveis respectius
  • Entrega dels protocols de cada  disciplina al centre residencial
  • Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
  • Assegurança de Responsabilitat Civil
  • Protecció dels registres i dades Llei Orgànica de Protecció de Dades (R.D 1720/2007 del reglament de mesures de seguretat)